WinMed

WinMed היא חברה המפתחת פתרונות סימולציה רפואית ומודלים חינוכיים לשוק הרפואה. תהליך המיתוג כוון לסייע לחברה לפרוץ לשוק הבינלאומי, תוך הדגשת עמידתה בסטנדרטים הרפואיים המחמירים ביותר ואת הערך המרכזי של החברה, שהוא הצלת חיים.

לאתר: www.winmed.co.il 

בוא נדבר
הי, הגעת לסטודיו טלי שטרן